Verksamhet

LH Sturebo är en förening inom Hyresgästföreningen där LH står för Lokal Hyresgästförening.
Vi verkar för boende på Bastuhagsvägen och Iggesundsvägen med Familjebostäder som fastighetsförvaltare.

Styrelsens uppgift är att arbeta med frågor som rör förhållandet mellan oss hyresgäster och vår förvaltare, bland annat genom att förmedla boendes önskemål och synpunkter till Familjebostäder i samrådsmöten.

Utöver det arbetar styrelsen även för ökad trivsel i boendet genom att anordna/hjälpa till med olika aktiviteter.

Årsmöte

Årsmötet hålls i februari månad och då väljs styrelse inför det kommande verksamhetsåret.
För att närvara vid årsmötet och välja styrelse så måste du vara medlem i Hyresgästföreningen.
Styrelsen arbetar ideellt utan betalning.

Boendemöte

En eller två gånger per år hålls boendemöte.
Boendemötet är vårt forum för boendeinflytande gentemot vår fastighetsförvaltare.
Till mötet är alla boende inom vårt LH-område välkomna för att framföra synpunkter och önskemål.
Dessa framförs sedan av styrelsen på samrådsmöten med förvaltaren.

Samrådsmöte

Samrådsmöten sker i regel två gånger per år.
På mötet närvarar någon/några från styrelsen samt från Familjebostäder områdesförvaltare och husvärd.
Synpunkter och önskemål från boendemötet tas upp.
Familjebostäder framställer sina önskemål på mötet som kan bifallas eller inte bifallas av vår styrelsen.

Styrelsemöte

Styrelsen träffas sex till åtta gånger per år.
På mötena följer vi upp vad som hänt i området från Familjebostäders sida.
Vi tar del av nya frågeställningar som uppkommit.
Vi planerar kommande möten och aktiviteter för alla boende.