Verksamhet

LH Sturebo är en förening inom Hyresgästföreningen där LH står för Lokal Hyresgästförening.
Vi verkar för boende på Bastuhagsvägen och Iggesundsvägen med FB som hyresvärd.

Styrelsen uppgift är att arbeta med frågor som rör förhållandet mellan oss hyresgäster och vår hyresvärd, bland annat genom att förmedla en dialog mellan boendes önskemål och synpunkter till FB.

Utöver det arbetar styrelsen även för ökad trivsel i boendet genom att anordna/hjälpa till med olika aktiviteter.

Årsmöte

Årsmötet hålls i februari månad och då väljs styrelse med tonvikt på ordförande- och kassörposten.
För att närvara vid årsmötet och välja styrelse så måste du vara medlem i Hyresgästföreningen.
Styrelsen arbetar ideellt utan betalning.

Boendemöte

En eller två gånger per år hålls boendemöte.
Boendemötet är vårt forum för boendeinflytande gentemot vår hyresvärd.
Till mötet är alla boende i området välkomna för att framföra synpunkter och önskemål.
Dessa framförs sedan av styrelsen på samrådsmöten med hyresvärden.

Samrådsmöte

Samrådsmöten sker i regel två gånger per år.
På mötet närvarar någon/några från styrelsen samt från FB områdesförvaltare och husvärd.
Synpunkter och önskemål från boendemötet tas upp.
FB framställer sina önskemål på mötet som kan bifallas eller inte bifallas av styrelsen i Sturebo.

Styrelsemöte

Styrelsen träffas sex till åtta gånger per år.
På mötena följer vi upp vad som hänt i området från FB:s sida.
Vi tar del av nya frågeställningar som uppkommit.
Vi planerar kommande möten och aktiviteter för alla boende.

Annonser