Våra lokaler

LH Sturebo har tillgång till två lokaler som alla boende i vårt område kan låna
utan kostnad. Bokning görs via telefon, se information under kontakt.

Du måste vara myndig för att få kvittera ut nycklar.

Våra lokaler lånas inte ut till möten av partipolitisk eller kommersiell karaktär och liknande.
Lokalerna lånas ej heller ut till bostadsrättsföreningar för privata möten.

OBS! Med hänsyn till djurallergiker får inga djur medtagas in i våra lokaler!

Möteslokalen

Fritidslokalen