Vår styrelse 2019

Ledamöter

  • Irene Karlsson – Ordförande
  • Monica Wiström – Kassör
  • Inger Nilsson – Vice ordförande, Webbskribent
  • Kristina Tell – Sekreterare, Webb- och Kommunikationsansvarig,  Information- och Förhandlingsansvarig.
  • Rachida Zaoujan – Miljö- och Lokalansvarig (Möteslokalen)
  • Börje Mandahl – Fritids- och Lokalansvarig (Pingislokalen)
  • Eva Laurell – Ledamot

Lokalansvarig

Lokalansvarig sköter om våra lokaler och tar bl a hand om utlåning av möteslokalen för fester etc och fritidslokalen för pingis och spel. Läs mer om utlåning under flikarna ”Våra lokaler” och ”Kontakt”

Fritidsansvarig

Fritidsansvarig tar hand om de aktiviteter som vi inom styrelsen anordnar såsom trivseldagar etc. Om du som boende vill arrangera en egen fritidsaktivitet så hjälper fritidsansvarig dig att komma igång med det. Även utlåning av pingislokalen ombesörjs i första hand av fritidsansvarig. Läs mer om utlåning under flikarna ”Våra lokaler” och ”Kontakt”.

Webbansvarig

Webbansvarig utformar vår webb-och/eller vår Facebooksida, uppdaterar innehåll och skriver inlägg.

Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig informerar bl a om vad som sker i bostadsområdet via webben, att anslag sätts upp i portar eller förmedlas via ditt brevinkast.