Boendemöte 24 oktober 2017

Annonser
Bild | Posted on av | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kurs i Glasfusing

Och om du inte vill lära dig dansa kanske du vill ägna dig åt glasfusing. Ännu en kostnadsfri kurs som Hyresgästföreningen Sydost anordnar för medlemmar.

Vad är glasfusing? Ja, det står beskrivet i bildtexten, klicka på bilden så kan du få texten större.

Publicerat i Hyresgästföreningen, Kurser, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hyresgästföreningen Sydost anordnar kurser för medlemmar.

Är du medlem i hyresgästföreningen och sugen på att lära dig dansa då har du ett par kostnadsfria kurser här.

Om du klickar på bilden så kommer den upp i ett nytt fönster och blir lite mer lättläst.

Danskurser

Publicerat i Hyresgästföreningen, Kurser, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sammandrag från Samrådsmöte i april 2017

Här följer ett kort sammandrag över några av frågorna vi inom styrelsen har drivit och driver i samråd med vår förvaltare.

Om du undrar över något utöver sammandraget så får du gärna kontakta mig.

Tvättstugor:
Tvättstugan i 29:an är slutbesiktad och för 24:an är upphandling påbörjad.

Termostat:
Samtliga termostat på våra element kommer att gås igenom under sommaren och bytas mot nya.

Gångvägar innergårdar:
Vattenansamlingar och gropar har fyllts på med grus som försvunnit under vintern. Nytt grus fylls på.

Belysning innergårdar och prång:
Trygghetsrond kommer att ske i höst med vår förvaltare för att förbättra belysningen där det behövs.

Balkonger:
Etapp 1 är avslutad. Etapp 2 påbörjas i höst i längan 17 – 29.

Portkoder:
Problem med datorsystem har nu åtgärdats och för de portar med kodlås kommer koderna bytas löpande.

Uteplatser:
Bänkar och staket tvättas.

Lekplats:
Rutschkana har installerats. Gungbräda har efterfrågats. BergFast får i uppgift att se över om och var en gungbräda kan placeras på lekplatsen.

Boulebana:
Vår förvaltare kontaktar BergFast för att se över om anläggning av bana är möjlig beroende på markunderlaget och lutning. Om inte möjligt, alternativt förslag att i samarbete med vår förvaltare kontakta Parkförvaltningen om möjligt att anlägga en bana på gräsplan vid skolans infart.

Publicerat i Boendeinflytande, Samrådsmöten | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Du tar väl tillvara på ditt Boinflytande?

Boinflytande inför samrådsmöte, portanslag kommer snart upp men lämna gärna dina synpunkter och önskemål redan nu. Kontaktinformation finns i portarna./Kristina

Du tar väl tillvara på ditt boinflytande - Webbversion

Publicerat i Allmännyttan, Boendeinflytande | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sammandrag från Årsmötet 23 februari 2017

Det blev ett trevligt årsmöte, kaffe med dopp, mineralvatten och god konfekt.

Mötesordförande var Peggy från Regionstyrelsen. Samtliga ledamöter i LH Sturebos styrelse omvaldes på ett år och en ny ledamot valdes in, likaså på ett år, vilket vi varmt välkomnade. Vår styrelse består nu av sju ledamöter med olika ansvarsområden.

Under fliken ”Vår Styrelse” kan du se vilka vi är och vilka ansvarsområden vi har. Nya portanslag med kontaktuppgifter kommer att sättas upp i samtliga portar.

Frågor och önskemål som kom upp efter själva årsmötet:

Boulebana på gården bakom vår möteslokal. Vi tittar närmare på det och tar med oss önskemålet till samrådsmötet.

Promenadgrupp, kanske fler som vill ta promenader i sällskap istället för att ta en promenad ensam. Hör av dig till oss så kan vi få till en promenadgrupp.

Tvättstugor, renovering av tvättstugan i 29:an är påbörjad och renovering av tvättstugan i 24:an ska vara klar under 2017.

Balkonger, första etappen är klar men någon information har ännu inte kommit om när andra etappen ska starta. Kontakt tas med vår områdesförvaltare angående tidsplan.

Nybyggnation, Familjebostäder har satt upp information i portarna om den planerade nybyggnationen av hyresrätter utmed Sågverksgatan som de planerar och boende har ombetts komma in med synpunkter. På vårt årsmöte är man överens om att det behövs fler hyresrätter men är ändå oroliga för att den lilla skogen försvinner helt och för en större insyn i deras hem då nya hus byggs strax intill.

03-stockholmshus-planritning

Publicerat i Årsmöten, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Sammandrag från Samrådsmötet med Familjebostäder 17 oktober 2016

Ja, för några veckor sedan hade vi vårt samrådsmöte och jag är ledsen över att jag inte hunnit skriva ett sammandrag tidigare. Om du har några frågor eller undringar så får du gärna kontakta mig eller skriv en kommentar här på webbsidan. I annat fall, må så gott trots vädret och ta det lugnt i halkan.

Utebelysning
Trygghets- och säkerhetsåtgärd. Bättre belysning önskas vid gavlar och prång ut till gårdarna samt vissa infarter. En trygghetsrondering görs tillsammans med Familjebostäder.

Räcket vid uppfarten till Bastuhagsvägen 28 – 24 förses med reflexer för bättre synlighet.

Gångvägar på gårdar Bastuhagsvägen
Dålig framkomlighet och olycksfallsrisk. Vattensamlingarna och groparna kvarstår på gångvägarna trots tidigare åtgärder. Sand ska fyllas på och eventuellt dräneringsrör läggas ner. Familjebostäder kontaktar BergFast i frågan.

Inomhusvärme
Våra termostater på elementen är gamla och alla fungerar inte som de ska. En del har det varmt inomhus andra har det kallt. Nu kommer termostaten att bytas ut och förhoppningsvis ska vi då bättre kunna reglera värmetillförseln i våra hem.

Tvättstugor
Upprustning av tvättstuga på Bastuhagsvägen 24 påbörjas 2017. När upprustning av tvättstugan i 29:an kan påbörjas är oklart i dagsläget men upphandling har påbörjats och bud gås igenom.

Portkoder
Nya portkoder efterfrågades och det beslutades att byte av koder ska ske.

Illaluktande sopor
Särskilt under vår varmare årstid uppstår en illaluktande doft kring våra sopkärl och även besvär med småflugor och larver i och runt kärlen. Information om hur man bäst förpackar sina sopor för att undvika och minimera dessa obehag har testats med hjälp av dekaler som tyvärr lossnar lätt. Vi kommer överens om att information istället sätts upp i trapphusen.

Grovsopor
I vissa fall har grovsopor i bl a barnvagnsrum inte tagits bort. Vår husvärd ordnar med tömning.

Lek- och uteplatsen Bastuhagsvägen
Förslag, från oss, på rutschkana skickas in till Familjebostäder och var på lekplatsen den ska placeras ska vi gå igenom tillsammans.
Ny grill och ett avställningsbord har beställts.

Uteplatser
Underhåll av bänkar, staket mm har skett vid en del uteplatser men inte alla. Familjebostäder åtgärdar detta.

Ljusslingor
Ljusslinga i träd utanför 24:an ska lagas och hängas snyggare. En ljusslinga ska ordnas till Iggesundsvägen som saknar en sådan. Utlovas ske före 1:a advent.

Uteplantering Iggesundsvägen
Sjuka buskar ersätts med nya friska.
En död björk med fallrisk tas bort.

Mötes- och fritidslokalen
Golven har blivit bonade i lokalerna. I fritidslokalen har väggar blivit ommålade.

Övrigt i området
Parkvägen Sågverksgatan – Bäckaskiftsvägen/Bastuhagsvägen. Önskas bättre belysning, röjning av växtlighet samt bättre underhåll vintertid. Familjebostäder har en kontakt på Parkförvaltningen som kontaktas.

Publicerat i Boendeinflytande, Okategoriserat, Samrådsmöten | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar