Boendemötet 24 okt 2017 – Sammanställning

Frågor som tas med till Samrådsmötet

Portar 1: Bastuhagsvägen 34, efter fler inbrottsförsök och även fullbordade inbrott i lägenheter, efterfrågas låsta portar dygnet runt. Även i övriga området önskas låsta portar dagtid.

Portar 2: Fler portar har hängt sig av fukten och slår inte igen som de ska. Ev kan det räcka med att byta dörrstängare enligt Börje. I annat fall kan portarna behöva bytas. Begäran att Familjebostäder ska göra en översyn av portar.

Grovtvätt: Bastuhagsvägen 29, ingen torktumlare efter renovering endast torkskåp. Kuddar och täcken behöver torktumlas. Mattor kan hängas. Missnöje och torktumlare efterfrågas.

Tvättstuga: Bastuhagsvägen 24, renoveringen kommer enligt information att medföra en mindre tvättstuga till förmån för ett nytt lokalutrymme. Anledning till detta efterfrågas då missnöje uppstått och man vill bibehålla storleken på tvättstugan.

Belysning utomhus: Missnöje med otillräcklig belysning på innergårdar, prång och uppfarter till portar. Hyresgäster känner sig otrygga. Uppfarten till Bastuhagsvägen 24 är, särskilt för någon med nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga, en risk för olycksfall. Bastuhagsvägen 17, gavelsidan är väldigt mörk vilket känns otryggt då många genar där på väg till eller från Sågverksgatan dygnet runt. Trygghetsrond med Familjebostäder i området kvällstid är önskvärt.

Bänkar: Saknas utanför Bastuhagsvägen 34 och 24. Kontroll om fler bänkar saknas utanför portar ska göras.

Utegrillar: Grillar på innergården bakom Bastuhagsvägen 46 har skadad överdel, behöver åtgärdas till starkare ovandel eller eventuellt bytas ut helt.

Flaggstång: Befintlig flaggstång med julbelysning, ljusslingor behöver lagas. Flaggstång önskas även till innergården bakom Bastuhagsvägen 24.

Ljusslingor: Bastuhagsvägen 24, innergården, ljusslingor i träd trasiga, fler slingor önskas också. Bastuhagsvägen 17 saknar ljusslingor? Eller är de inte tända? Koll får göras.

Julgran: Iggesundsvägen 2-4 vill ha julgran med belysning vid uteplatsen som tidigare.

Balkonger: Irene informerar att tredje etappen av balkongbyte kommer att påbörjas hösten 2018

Publicerat i Boendeinflytande, Boendemöten, Lokal hyresgästförening, Samrådsmöten | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Boendemöte 24 oktober 2017

Bild | Posted on av | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kurs i Glasfusing

Och om du inte vill lära dig dansa kanske du vill ägna dig åt glasfusing. Ännu en kostnadsfri kurs som Hyresgästföreningen Sydost anordnar för medlemmar.

Vad är glasfusing? Ja, det står beskrivet i bildtexten, klicka på bilden så kan du få texten större.

Publicerat i Hyresgästföreningen, Kurser, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hyresgästföreningen Sydost anordnar kurser för medlemmar.

Är du medlem i hyresgästföreningen och sugen på att lära dig dansa då har du ett par kostnadsfria kurser här.

Om du klickar på bilden så kommer den upp i ett nytt fönster och blir lite mer lättläst.

Danskurser

Publicerat i Hyresgästföreningen, Kurser, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sammandrag från Samrådsmöte i april 2017

Här följer ett kort sammandrag över några av frågorna vi inom styrelsen har drivit och driver i samråd med vår förvaltare.

Om du undrar över något utöver sammandraget så får du gärna kontakta mig.

Tvättstugor:
Tvättstugan i 29:an är slutbesiktad och för 24:an är upphandling påbörjad.

Termostat:
Samtliga termostat på våra element kommer att gås igenom under sommaren och bytas mot nya.

Gångvägar innergårdar:
Vattenansamlingar och gropar har fyllts på med grus som försvunnit under vintern. Nytt grus fylls på.

Belysning innergårdar och prång:
Trygghetsrond kommer att ske i höst med vår förvaltare för att förbättra belysningen där det behövs.

Balkonger:
Etapp 1 är avslutad. Etapp 2 påbörjas i höst i längan 17 – 29.

Portkoder:
Problem med datorsystem har nu åtgärdats och för de portar med kodlås kommer koderna bytas löpande.

Uteplatser:
Bänkar och staket tvättas.

Lekplats:
Rutschkana har installerats. Gungbräda har efterfrågats. BergFast får i uppgift att se över om och var en gungbräda kan placeras på lekplatsen.

Boulebana:
Vår förvaltare kontaktar BergFast för att se över om anläggning av bana är möjlig beroende på markunderlaget och lutning. Om inte möjligt, alternativt förslag att i samarbete med vår förvaltare kontakta Parkförvaltningen om möjligt att anlägga en bana på gräsplan vid skolans infart.

Publicerat i Boendeinflytande, Samrådsmöten | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Du tar väl tillvara på ditt Boinflytande?

Boinflytande inför samrådsmöte, portanslag kommer snart upp men lämna gärna dina synpunkter och önskemål redan nu. Kontaktinformation finns i portarna./Kristina

Du tar väl tillvara på ditt boinflytande - Webbversion

Publicerat i Allmännyttan, Boendeinflytande | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sammandrag från Årsmötet 23 februari 2017

Det blev ett trevligt årsmöte, kaffe med dopp, mineralvatten och god konfekt.

Mötesordförande var Peggy från Regionstyrelsen. Samtliga ledamöter i LH Sturebos styrelse omvaldes på ett år och en ny ledamot valdes in, likaså på ett år, vilket vi varmt välkomnade. Vår styrelse består nu av sju ledamöter med olika ansvarsområden.

Under fliken ”Vår Styrelse” kan du se vilka vi är och vilka ansvarsområden vi har. Nya portanslag med kontaktuppgifter kommer att sättas upp i samtliga portar.

Frågor och önskemål som kom upp efter själva årsmötet:

Boulebana på gården bakom vår möteslokal. Vi tittar närmare på det och tar med oss önskemålet till samrådsmötet.

Promenadgrupp, kanske fler som vill ta promenader i sällskap istället för att ta en promenad ensam. Hör av dig till oss så kan vi få till en promenadgrupp.

Tvättstugor, renovering av tvättstugan i 29:an är påbörjad och renovering av tvättstugan i 24:an ska vara klar under 2017.

Balkonger, första etappen är klar men någon information har ännu inte kommit om när andra etappen ska starta. Kontakt tas med vår områdesförvaltare angående tidsplan.

Nybyggnation, Familjebostäder har satt upp information i portarna om den planerade nybyggnationen av hyresrätter utmed Sågverksgatan som de planerar och boende har ombetts komma in med synpunkter. På vårt årsmöte är man överens om att det behövs fler hyresrätter men är ändå oroliga för att den lilla skogen försvinner helt och för en större insyn i deras hem då nya hus byggs strax intill.

03-stockholmshus-planritning

Publicerat i Årsmöten, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar