Välkomna på Luciakaffe!

Annonser
Bild | Posted on av | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Samrådsmöte hösten 2018

En sammanställning från vårt samrådsmöte med förvaltare och husvärd.

Städning i allmänna utrymmen:
Klagomål har framförts att städningen försämrats med vår nya entreprenör, såväl i trapphusen som i tvättstugorna. Familjebostäder tar upp det med städfirman.

Termostater:
Arbetet fortsätter med byte av termostater i samtliga lägenheter. På Bastuhagsvägens ojämna sida är nästan alla bytta. På den jämna sidan och på Iggesundsvägen kvarstår nästan alla.

Portar:
På Bastuhagsvägens jämna sida kommer portarna att bytas ut relativt snart.

Aptus, Porttelefon:
Familjebostäder kommer att sätta in porttelefon i samtliga av sina fastigheter. När det blir aktuellt i Stureby har ännu inte bestämts. LH Sturebo har framfört en önskan att få det installerat.

Fönsterbyten:
Bastuhagsvägen 31 – 43, fönsterbyten beräknas starta i februari 2019. Information kommer att skickas ut.

Belysning:
Bastuhagsvägen 28 – 24 behöver bättre utomhusbelysning. Har åtgärdats.
Bastuhagsvägen 15 – 17 behöver också en bättre utomhusbelysning. Kommer att åtgärdas.
Iggesundsvägen 2 – 4 bättre belysning efterfrågas i källaren då källarkontoren inte nås av det ljus som finns.

Vattenpölar:
Innergård på Bastuhagsvägen 46 – 34, vattenpölar bildas på gångväg och ligger kvar. Familjebostäder pratar med Bergfast om åtgärd.

Uteplatser:
Rengöring av utemöbler efterfrågas. Familjebostäder planerar in det till sommaren 2019.

Lekplatsen:
Gungbräda önskas. Frågan bordläggs.

Julbelysning:
Bastuhagsvägen 24, julbelysning efterfrågas. Familjebostäder ser om det går att dra fram el.

Klätterväxter på fasad:
Familjebostäder har beställt borttagning av klätterväxterna.

Träd:
Iggesundsvägen, död björk tas bort.

Molokerna:
Luckorna på sopkärlen blåser upp. Familjebostäder kontrollerar om låsen behöver bytas.

Cykelställ:
Bastuhagsvägen 35, hyresgäst har svårt att låsa cykel. Familjebostäder behöver ha mer information för att förstå vad problemet är för att kunna åtgärda.

Tvättstuga, fönster, ventilation:
Bastuhagsvägen 29, tvättstugans fönster saknar galler och det går inte att vädra.
Åtgärd: Familjebostäder har tittat på det. Fönstren öppnas utåt, därför inga galler. Oklart hur det kan åtgärdas.

Bastuhagsvägen 15, fel i tvättstugans ventilationssystem har åtgärdats.

Snöröjning:
Snöröjningen har fungerat bra tidigare år. Problemet är gränsen mellan Trafikkontoret och Familjebostäders mark samt vid parkeringsplatserna. Familjebostäder försöker få till ett bättre samarbete med Trafikkontoret.

Trygghetsvandring:
LH-styrelsen efterfrågar en trygghetsvandring i vårt område tillsammans med Stockholm Stad och Familjebostäder. Vår förvaltare hör med Staden om en sådan kan planeras in.

Publicerat i Boendeinflytande, Boendemöten, Samrådsmöten | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Boendemötet 24 okt 2017 – Sammanställning

Frågor som tas med till Samrådsmötet

Portar 1: Bastuhagsvägen 34, efter fler inbrottsförsök och även fullbordade inbrott i lägenheter, efterfrågas låsta portar dygnet runt. Även i övriga området önskas låsta portar dagtid.

Portar 2: Fler portar har hängt sig av fukten och slår inte igen som de ska. Ev kan det räcka med att byta dörrstängare enligt Börje. I annat fall kan portarna behöva bytas. Begäran att Familjebostäder ska göra en översyn av portar.

Grovtvätt: Bastuhagsvägen 29, ingen torktumlare efter renovering endast torkskåp. Kuddar och täcken behöver torktumlas. Mattor kan hängas. Missnöje och torktumlare efterfrågas.

Tvättstuga: Bastuhagsvägen 24, renoveringen kommer enligt information att medföra en mindre tvättstuga till förmån för ett nytt lokalutrymme. Anledning till detta efterfrågas då missnöje uppstått och man vill bibehålla storleken på tvättstugan.

Belysning utomhus: Missnöje med otillräcklig belysning på innergårdar, prång och uppfarter till portar. Hyresgäster känner sig otrygga. Uppfarten till Bastuhagsvägen 24 är, särskilt för någon med nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga, en risk för olycksfall. Bastuhagsvägen 17, gavelsidan är väldigt mörk vilket känns otryggt då många genar där på väg till eller från Sågverksgatan dygnet runt. Trygghetsrond med Familjebostäder i området kvällstid är önskvärt.

Bänkar: Saknas utanför Bastuhagsvägen 34 och 24. Kontroll om fler bänkar saknas utanför portar ska göras.

Utegrillar: Grillar på innergården bakom Bastuhagsvägen 46 har skadad överdel, behöver åtgärdas till starkare ovandel eller eventuellt bytas ut helt.

Flaggstång: Befintlig flaggstång med julbelysning, ljusslingor behöver lagas. Flaggstång önskas även till innergården bakom Bastuhagsvägen 24.

Ljusslingor: Bastuhagsvägen 24, innergården, ljusslingor i träd trasiga, fler slingor önskas också. Bastuhagsvägen 17 saknar ljusslingor? Eller är de inte tända? Koll får göras.

Julgran: Iggesundsvägen 2-4 vill ha julgran med belysning vid uteplatsen som tidigare.

Balkonger: Irene informerar att tredje etappen av balkongbyte kommer att påbörjas hösten 2018

Publicerat i Boendeinflytande, Boendemöten, Lokal hyresgästförening, Samrådsmöten | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Boendemöte 24 oktober 2017

Bild | Posted on av | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kurs i Glasfusing

Och om du inte vill lära dig dansa kanske du vill ägna dig åt glasfusing. Ännu en kostnadsfri kurs som Hyresgästföreningen Sydost anordnar för medlemmar.

Vad är glasfusing? Ja, det står beskrivet i bildtexten, klicka på bilden så kan du få texten större.

Publicerat i Hyresgästföreningen, Kurser, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Hyresgästföreningen Sydost anordnar kurser för medlemmar.

Är du medlem i hyresgästföreningen och sugen på att lära dig dansa då har du ett par kostnadsfria kurser här.

Om du klickar på bilden så kommer den upp i ett nytt fönster och blir lite mer lättläst.

Danskurser

Publicerat i Hyresgästföreningen, Kurser, Lokal hyresgästförening | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sammandrag från Samrådsmöte i april 2017

Här följer ett kort sammandrag över några av frågorna vi inom styrelsen har drivit och driver i samråd med vår förvaltare.

Om du undrar över något utöver sammandraget så får du gärna kontakta mig.

Tvättstugor:
Tvättstugan i 29:an är slutbesiktad och för 24:an är upphandling påbörjad.

Termostat:
Samtliga termostat på våra element kommer att gås igenom under sommaren och bytas mot nya.

Gångvägar innergårdar:
Vattenansamlingar och gropar har fyllts på med grus som försvunnit under vintern. Nytt grus fylls på.

Belysning innergårdar och prång:
Trygghetsrond kommer att ske i höst med vår förvaltare för att förbättra belysningen där det behövs.

Balkonger:
Etapp 1 är avslutad. Etapp 2 påbörjas i höst i längan 17 – 29.

Portkoder:
Problem med datorsystem har nu åtgärdats och för de portar med kodlås kommer koderna bytas löpande.

Uteplatser:
Bänkar och staket tvättas.

Lekplats:
Rutschkana har installerats. Gungbräda har efterfrågats. BergFast får i uppgift att se över om och var en gungbräda kan placeras på lekplatsen.

Boulebana:
Vår förvaltare kontaktar BergFast för att se över om anläggning av bana är möjlig beroende på markunderlaget och lutning. Om inte möjligt, alternativt förslag att i samarbete med vår förvaltare kontakta Parkförvaltningen om möjligt att anlägga en bana på gräsplan vid skolans infart.

Publicerat i Boendeinflytande, Samrådsmöten | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar