Vill du boka vår lokal?

Under tiden 3 november – 13 december 2019 så kommer inte Rachida att kunna ta emot bokningar istället kontaktar du Inger under den tiden för bokning av vår lokal. Ingers kontaktuppgifter hittar du på portanslaget som finns i varje uppgång.

Publicerat i Lokal hyresgästförening, Lokaler | Märkt , , | Lämna en kommentar

Boendemöte 29 oktober

Du, som bor inom LH Sturebos verksamhetsområde, är varmt välkommen till vårt boendemöte där du kan framföra dina åsikter som rör vårt boende och som vi i styrelsen sedan tar upp på samrådsmöte med Familjebostäder. Om du inte har möjlighet att komma på mötet så kan du skicka ett mail eller ringa så framför vi dina synpunkter. Varmt välkommen med dina önskemål!

Publicerat i Boendeinflytande, Boendemöten, Hyresgästföreningen, Lokal hyresgästförening, Samrådsmöten | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Varför ska jag vara medlem i Hyresgästföreningen?

Bild | Posted on av | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Trivselkväll med korvgrillning

Bild | Posted on av | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sammanställning från samrådsmöte med Familjebostäder 25 april 2019

Sopkärl:
Rengöring utförs två gånger per år och sen efter behov. Infoskylt att stänga lock sätts upp. Matavfall, FB tar bort lås.

Uteplatser:
Bänkar, bord och stolar rengörs. Staket vid grillplats målas grönt.
Grillar innergård Bastuhagsvägen 46-34 tas bort.
Bastuhagsvägen 24. Fixa iordning sittgrupp önskas. Avvaktar.
Iggesundsvägen: lagning och underhåll av staket, bord och bänkar m m

Blomytor:
Önskar fler blombyttor som Bergfast tar hand om på Bastuhagsvägen 3-9.

Lekplats:
Gungbräda. Fallplatsen ska vara utav gummi. Kommer bli otroligt dyrt att få till. Kommer ej att genomföras.

Markanläggning:
Bastuhagsvägen 11-15, förfallen plantering vid huset, nya buskar behövs. FB måste utreda dräneringsbehov innan vidare åtgärd.

Bastuhagsvägen 17-29, efter balkongbytet har inte marken iordningställts. Fönsterbytet pågår, efter det tar vi upp detta igen.

Bastuhagsvägen 41, snygga till växterna utanför port. FB måste utreda dräneringsbehov innan vidare åtgärd.

Mark innergård:
Gångvägarna samlas vatten vid regn, vintertid är det halt, ingen sandning, svårt att gå till tvättstugan. FB tittar på de asfalterade vägarna.

Julgran:
Önskar utökning till innergården Bastuhagsvägen 46-34 och utanför nr 17. Vid 46-34 ska vi se till att elen fungerar till flaggstången, FB undersöker. Flera små-granar önskas framför portarna. Framför nr 17 kan vi fixa en mindre gran. – FB tittar på.

Trapphus och tvättstugor:
Dålig skött städning. Dålig städning i tvättstugorna. Mer fokus på dammtorkning. Byts verkligen moppen i varje port? Ser rent ut i trapphusen men det lukat illa.

Termostater:
Har inte bytts ut överallt. Pågående, tas allt eftersom. Jämna sidan kvarstår samtliga. Några få kvarstår på ojämna sidan men det är oklart vilka lägenheter som kvarstår.

Nedskräpning:
Lokalhyresgäst skräpar ner vid Bastuhagsvägen 43. Försök att ta kort om det fortsatt är skräpigt framför lokalen. FB har tagit kontakt med lokal hg.

Aptus i området: Tidsplan ej satt.

Trygghet och säkerhet:
Källare och tvättstuga Bastuhagsvägen 29. FB tar in pris för rörelsestyrd belysning.

Angående balkongrenoveringen Bastuhagsvägen 40-46:
Tidsplan ej fastställd. Kommer att utföras men när i tiden är oklart.

LH-lokalen:
Toalett. Byte till ett mindre handfat och sätta in en ny WC.

Åtgärder Familjebostäder vill utföra:
Bastuhagsvägen 25. Ny dörr ner till källaren med glasruta i. Öka tryggheten och säkerheten. FB beställer dörren.
Bastuhagsvägen 21, 23. Byta källardörrar. Öka tryggheten och säkerheten.
Bastuhagsvägen 21. Nya plankor till bänk. Finns behov att byta plankor till bänkar på flera ställen.
Bastuhagsvägen 24-32, lekplatsen. Byta plankor till staketet.

Övrigt:
Trygghetsvandring: 24/10 17:00 samling vid LH-lokalen.

Publicerat i Boendeinflytande, Samrådsmöten | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Välkomna på Luciakaffe!

Bild | Posted on av | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Samrådsmöte hösten 2018

En sammanställning från vårt samrådsmöte med förvaltare och husvärd.

Städning i allmänna utrymmen:
Klagomål har framförts att städningen försämrats med vår nya entreprenör, såväl i trapphusen som i tvättstugorna. Familjebostäder tar upp det med städfirman.

Termostater:
Arbetet fortsätter med byte av termostater i samtliga lägenheter. På Bastuhagsvägens ojämna sida är nästan alla bytta. På den jämna sidan och på Iggesundsvägen kvarstår nästan alla.

Portar:
På Bastuhagsvägens jämna sida kommer portarna att bytas ut relativt snart.

Aptus, Porttelefon:
Familjebostäder kommer att sätta in porttelefon i samtliga av sina fastigheter. När det blir aktuellt i Stureby har ännu inte bestämts. LH Sturebo har framfört en önskan att få det installerat.

Fönsterbyten:
Bastuhagsvägen 31 – 43, fönsterbyten beräknas starta i februari 2019. Information kommer att skickas ut.

Belysning:
Bastuhagsvägen 28 – 24 behöver bättre utomhusbelysning. Har åtgärdats.
Bastuhagsvägen 15 – 17 behöver också en bättre utomhusbelysning. Kommer att åtgärdas.
Iggesundsvägen 2 – 4 bättre belysning efterfrågas i källaren då källarkontoren inte nås av det ljus som finns.

Vattenpölar:
Innergård på Bastuhagsvägen 46 – 34, vattenpölar bildas på gångväg och ligger kvar. Familjebostäder pratar med Bergfast om åtgärd.

Uteplatser:
Rengöring av utemöbler efterfrågas. Familjebostäder planerar in det till sommaren 2019.

Lekplatsen:
Gungbräda önskas. Frågan bordläggs.

Julbelysning:
Bastuhagsvägen 24, julbelysning efterfrågas. Familjebostäder ser om det går att dra fram el.

Klätterväxter på fasad:
Familjebostäder har beställt borttagning av klätterväxterna.

Träd:
Iggesundsvägen, död björk tas bort.

Molokerna:
Luckorna på sopkärlen blåser upp. Familjebostäder kontrollerar om låsen behöver bytas.

Cykelställ:
Bastuhagsvägen 35, hyresgäst har svårt att låsa cykel. Familjebostäder behöver ha mer information för att förstå vad problemet är för att kunna åtgärda.

Tvättstuga, fönster, ventilation:
Bastuhagsvägen 29, tvättstugans fönster saknar galler och det går inte att vädra.
Åtgärd: Familjebostäder har tittat på det. Fönstren öppnas utåt, därför inga galler. Oklart hur det kan åtgärdas.

Bastuhagsvägen 15, fel i tvättstugans ventilationssystem har åtgärdats.

Snöröjning:
Snöröjningen har fungerat bra tidigare år. Problemet är gränsen mellan Trafikkontoret och Familjebostäders mark samt vid parkeringsplatserna. Familjebostäder försöker få till ett bättre samarbete med Trafikkontoret.

Trygghetsvandring:
LH-styrelsen efterfrågar en trygghetsvandring i vårt område tillsammans med Stockholm Stad och Familjebostäder. Vår förvaltare hör med Staden om en sådan kan planeras in.

Publicerat i Boendeinflytande, Boendemöten, Samrådsmöten | Märkt , , , | Lämna en kommentar